Sinds de computer in Nederland is ingevoerd,
heerst er een muizenplaag.