Argumenten voor de RijnGouwelijn:
1. Betere bereikbaarheid van Leiden
2. Kwaliteit Breestraat gaat vooruit
3. Hoogwaardig en milieuvriendelijk openbaar vervoer
4. Stimulans voor de Leidse economie, meer werkgelegenheid en een groter winkelaanbod
5. Tramtraject wordt verkeersveiliger
6. Tram naar het strand