Tik tik tik
Zegt de hamer
Bij het ochtendgloren
Op zes hoog in Parijs

Tik tik tik
Tik ke Tik ke Tik
ke Tik ke Tik ke Tik Tik Tik

De bouwvakker is een componist
Van zijn eigen werk
Een artiest voor geërgerd publiek