In het kader van alle initiatieven ten behoeve van de beperking van CO2-uitstoot en duurzaam gebruik van fossiele brandstoffen, heb ik een nieuw initiatief bedacht:

Alle sportscholen in Nederland moeten een stroomvoorzienende functie krijgen! Alle roeimachines, fiets- en stepapparaten moeten de door de sporter gegenereerde energie leveren aan het energienetwerk! Stel je voor, sluit deze apparaten aan op het lichtnet en megawatts and menselijke energie zullen dagelijks de algehele energieconsumptie voor een deel compenseren! Stel je voor! Reclames als “Nuon biedt u nu korting op uw energierekening als u naar de sportschool gaat”!

Maar de koek is nog niet op:
Wat dacht je van een stroomgenererend waterrad in je toilet bij doorstromend water? Windmolens op het dak van je auto! Voor de medepassagiers in de auto trappers, waarmee energie kan worden opgewekt en minder benzine wordt verbruikt! Kinderen die in speeltuinen energie genereren door over van dymamo’s voorziene glijbanen te glijden! Naast een dak vol met zonnecellen, een plafond van zonnecellen in alle Nederlandse huiskamers, zodat de verbruikte energie van gloeilampen wordt gecompenseerd! Het aansluiten van het putje van de douche op de centrale verwarming!