Archief van maart, 2007

Raad de kleur

Tags:

Jeanne d’Arc ou le fer à repasser

Helden sterven veelal tragisch: te midden van de strijd, voor het vaderland of een ideaal. Willem van Oranje: de martelaar voor het vaderland Nederland. Hij vocht tegen de Spanjaarden, voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Inmiddels hebben we ook onze moderne voorbeelden – ongevraagd – gekregen. Pim Fortuyn, omgekomen bij de eerste Nederlandse politieke moord sinds eeuwen. Deze gebeurtenis geeft hem een grotere plaats in de Nederlandse geschiedenis, dan hem anders toebedeeld zou zijn geweest. Wat zeg nou zelf, als uitvinder van de studenten-OV-jaarkaart wordt hij over honderd jaar niet meer aangehaald in de geschiedenisboekjes. Hetzelfde geldt voor Theo van Gogh; uiteraard was hij een spraakmakende persoon (en ook nog eens familie van de grote schilder), maar wie zou over tweehonderd jaar nog weten wie hij was, als hij niet vermoord zou zijn?
Deze martelaars gaan beroemder de geschiedenis in dan staatsmannen als Kok, Colijn, Drees of Balkenende. De ironie is terug te vinden in het feit dat men blijft leven door onnatuurlijk en/of vroeg te sterven. Willem van Oranje, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, John F. Kennedy, Jeanne d’Arc, Johan de Witt, Lady Diana, maar ook Kurt Cobain, Elvis Presley en John Lennon voeren het lijstje aan. Jezus is nog de bekendste martelaar aller tijden.

Ik wil niet graag aan dit rijtje worden toegevoegd, omdat ik hoop dat mij een lang leven is gegund. Bovendien is het ook mogelijk om oud én bekend te worden (kijk naar Einstein bijvoorbeeld). Echter, mijn eventuele martelaarschap of bekendheid, mijn heldendom, mijn heroïsche beeltenis, de mogelijkheid een legende, een mythe te worden – en misschien nog wel belangrijker, mijn leven – was mij onlangs bijna afgepakt.

Ik had een gesprek met mijn huisgenoot over manieren om dood te gaan: je kan omkomen in een vliegtuigongeluk, een auto-ongeluk of overlijden aan de gevolgen van een nare ziekte. Er zijn tal van mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat je niet bejaard zult worden. Het is niet echt prettig dat het je allemaal kan overkomen, maar het maakt leven eigenlijk wel spannend: we weten gewoonweg niet wat er gaat komen.

Twee minuten later loop ik door de gang. Vlak achter mij hoor ik heel hard iets vallen: het strijkijzer. HET STRIJKIJZER! Het was van de gangkast gevallen, waar het bovenop stond. Bijna bovenop mijn hoofd, met flink gewicht. Het was bijna mijn glorieus einde geworden, als slachtoffer van het huishouden.

Buitenaards

Er is Vrede
Op Mars

Tags:

Jan uit Zee

Als je op internationale wateren wordt geboren, gebeurt dat onder de jurisdictie van de vlag waar het schip onder vaart, maar welke geboorteplaats krijgt men toegewezen?

“Hallo, mijn naam is Jan Janssen, geboren 19 april 1956 te Grote Oceaan 10° 12′ Noord; 103° 18′ West”?

Vierlandenpunt

Wist je dat het enige Vierlandenpunt dat écht bestaan heeft in Vaals lag? Tot 1919 was ons Drielandenpunt namelijk een Vierlandenpunt. Het staatje Neutraal-Moresnet, dat ontstaan was door het Congres van Wenen in 1816. Het Vierlandenpunt is echter pas ontstaan, nadat België zich afscheidde van Nederland in 1830. In 1919 is met de Vrede van Versailles Neutraal-Moresnet opgeheven en Belgisch grondgebied geworden. Het enige échte Vierlandenpunt is daarmee verdwenen. (Bron, en zie voor meer info deze site).

Slingeren in A’dam

Tags:

Een vraag des levens

Waar ligt Ons Dorp?

Context

Pen
Del
En
Gel
Ei
Geel
Borst
Beeld
Materiaal
Hok
Je
Men
Gen
Iep
Ziekte
Wet
Matig

Citizen Duty Day

Tags:

Paspoort

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Wat ik mij dan altijd afvraag, of Nederland (en de rest van de wereld) zich eigenlijk niet schuldig maakt aan geïnstitutionaliseerde discriminatie. Het paspoort is hier het beste voorbeeld van. Het Nederlandse paspoort, verkrijgt men bij geboorte uit één of twee Nederlanders, of voor sommige gelukkigen, via naturalisatie.
Dit papiertje geeft rechten die andere wereldburgers nooit zullen krijgen. Een Palestijn zit opgesloten binnen de muren van Israël. Een Afrikaan kan niet naar de Europese Unie. Ze hebben simpelweg geen paspoort, of ze hebben het geld niet om er een aan te schaffen.
We zeggen altijd wel dat economische vluchtelingen geen vluchtelingen zijn, maar laten we de aanvulling op artikel 1 eens nader bekijken.

Artikel 90 van de Grondwet:
Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

We vinden allemaal dat de rechten van de mens gelijk moeten zijn, ongeacht iemands afkomst, ongeacht iemands paspoort, naar me dunkt. Is het dan niet oneerlijk dat ik als Nederlander bijna alle landen van de wereld kan bereizen, terwijl een Palestijn of een Afrikaan beperkt is in zijn mobiele vrijheid? Is het dan niet zo dat dit paspoort een puur discriminatoir middel is?

Laten we het paspoort afschaffen, vrijheid geven aan iedere wereldburger in de keuze om te reizen en te wonen.